Disclaimer

Hoorne B.V. besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De bezoeker van de website moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Hoorne B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledige website is het exclusieve eigendom van Hoorne B.V. Deze geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens voor eigen gebruik te kopiëren en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere duplicering, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Hoorne B.V. verstrekt, worden opgenomen in een database. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie en promotie van onze diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder het Nederlands recht.